សេវាប្រាក់កម្ចីថ្មីនៅកម្ពុជា!
សាកល្បងកម្ចីដំបូង ជាមួយរយៈពេលរហូតដល់10ថ្ងៃរបស់លោកអ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃ! ទទួលបាន $80 ថ្ងៃនេះ និងបង់សងត្រលប់មកវិញត្រឹមតែ $80 ប៉ុណ្ណោះ! គ្មានការប្រាក់ ឬគ្មានថ្លៃសេវា!
ដាក់ពាក្យតាមអនឡាញឥឡូវនេះ អ្វីដែលត្រូវការគឺគ្រាន់តែ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ័ របស់លោកអ្នកប៉ុណ្ណោះ។

បំពេញពាក្យស្នើកម្ចីរបស់លោកអ្នកឥឡូវនេះ ហើយទទួលបានប្រាក់ ក្នុងរយៈពេល 30 នាទី តាមរយៈទីតាំងផ្តល់សេវាទូទាត់ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក នៅទូទាំងប្រទេស។
ជំហាន 01
បំពេញឈ្មោះរបស់លោកអ្នក
ជំហាន 02
បំពេញនាមត្រកូលរបស់លោកអ្នក
ជំហាន 03
បំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក
ជំហាន 04
បំពេញពាក្យស្នើកម្ចី
លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើកម្ចីតាមរយៈទូរស័ព្ទបានឥឡូវនេះដោយគ្រាន់តែហៅទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំ!
016 962 512
ជំហានទី 01
ហៅទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ
ជំហានទី 02
ឆ្លើយនឹងសំណួរតិចតួច
ជំហានទី 03
ទទួលបានប្រាក់ ក្នុងរយៈពេល 30 នាទី
4 ជំហានងាយៗ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចី និងសងត្រឡប់
1
ទំនុកចិត្តសម្រាប់ការទូទាត់សងអ្នកអាចធ្វើការបង់ប្រាក់ដោយផ្នែកខ្លះ ហើយអាចពន្យាពេលសងកម្ចីទាំងស្រុងរបស់អ្នករហូតដល់ 90 ថ្ងៃ។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានបង់ប្រាក់សំណងដើម្បីពន្យាឱ្យទាន់ពេលវេលា។
2
រង់ចាំការអនុម័តិទទួលបានការជូនដំណឹងជាសារទូរស័ព្ទ ឬការហៅទូរស័ព្ទពីយើងខ្ញុំ
3
ទទួលសាច់ប្រាក់ទទួលសាច់ប្រាក់នៅតាមទីតាំងផ្តល់សេវាទូទាត់ដែលនៅជិតលោកអ្នក ទូទាំងប្រទេស ក្នុងរយៈពេល 30នាទី។
4
សងត្រឡប់កម្ចីប្រើប្រាស់ទីតាំងផ្តល់សេវាទូទាត់ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក ដើម្បីសងត្រឡប់កម្ចី។
តើនរណាខ្លះអាចដាក់ពាក្យស្នើកម្ចីតាមរយៈយើងខ្ញុំបាន ?
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រគ្រប់ទីកន្លៃងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អាយុ19 - 60 ឆ្នាំ
មុខរបរគ្រប់បុគ្គលដែលមានប្រភពចំណូលទៀងទាត់​ និងស្របច្បាប់
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស Cashwagon ?
យើងខ្ញុំប្រតិបត្តិប្រកបដោយតម្លាភាពជាមួយនឹងការបង្ហាញជាមុនពីកម្រៃសេវា លោកអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្ត មុនពេលដាក់ពាក្យស្នើកម្ចី
នីតិវិធីងាយៗយើងខ្ញុំតម្រូវឯកសារតិចតួចបំផុត ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នក ក្នុងការដាក់ពាក្យ និងទទួលបានកម្ចី ។ គ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើកម្ចី ពុំតម្រូវឲ្យមានដាក់ទ្រព្យតម្កល់ ឬពុំចាំបាច់មានអ្នកធានាទេ
សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំគឺឆាប់រហ័សសាច់ប្រាក់ផ្តល់ជូនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការស្នើកម្ចិរបស់លោកអ្នកត្រូវបានអនុម័ត
គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែងយើងខ្ញុំផ្តល់តម្លៃខ្ពស់លើពេលវេលារបស់ លោកអ្នក ដូចនេះហើយទើបគ្រប់ ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ គឺធ្វើតាមរយៈអនឡាញ 100% ដែលអាចឲ្យលោកអ្នក អាចដាក់ពាក្យ និងទទួលបានកម្ចី ដោយពុំចាំបាច់ចាកចេញពីលំនៅដ្ឋាន
ដាក់ស្នើឥឡូវនេះ
មតិអតិថិជន
151,472 អតិថិជនដែលបានជឿជាក់លើសេវាកម្ចីតាមរយៈយើងខ្ញុំ
ខ្ញុំចង់ខ្ចីប្រាក់ខ្លះ តែតម្រូវការរបស់ធនាគារច្រើន ហើយស្មុគ្រស្មាញពេក។ ទម្រាំតែបាន ត្រូវចាំយូរណាស់។ តែ Cashwagon ហ្នឹងសេវាលឿន ហើយងាយស្រួលទៀត។ ខ្ញុំដាក់ព្រឹក បានកម្ចីល្ងាច។
កញ្ញា ផល្លារាជធានីភ្នំពេញ
ខ្ញុំទើបតែជាប់ការងារដំបូង តែបើកលុយថ្ងៃទី៥ឯណោះ ហើយខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃផ្ទះថ្ងៃទី៣០ហ្នឹង។ ខ្ញុំសាកល្បងខ្ចីប្រាក់ខ្លះតាមរយៈ Cashwagon ហើយពិតជាងាយស្រួល និងខ្ចីបានមែន។ អរគុណណា៎!
លោក សុគន្ធសៀមរាប
ខ្ញុំរកទិញម៉ូតូមួយ តែខ្វះលុយ៨០ដុល្លារ។ អត់ដឹងទៅខ្ចីអ្នកណាទេ តែមិត្តភក្តិខ្ញុំគេនិយាយប្រាប់ថាសាកខ្ចីតាមរយៈ Cashwagon។ ឥឡូវនេះ កំពុងតែជិះម៉ូតូថ្មីរបស់ខ្ញុំទៅយកប្រាក់ខែដើម្បីសងទៅពួកគាត់វិញ! មិនដឹងអរគុណម៉េ...ចទេ!
លោក ប៉ូលីនខេត្តបាត់ដំបង
ឡើងទៅលើ