យន្តការសម្រាប់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ទូរស័ព្ទ Hotline ៖
016 962 512 / 023 967 511

ម៉ោងបម្រើការងារ ៖
08:00 ព្រឹក - 08:00 យប់
ថ្ងៃច័ន្ទ - អាទិត្យ

អ៊ីម៉ែល ៖

គណនីហ្វេសប៊ុក ៖

អាសយដ្ឋានក្រុមហ៊ុន ៖

មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជកម្ម LEGACY (អគារលេខ 29) ជាន់ទី 16 មហាវិថី ម៉ៅសេទុង (ផ្លូវលេខ 245) ភូមិ 3 សង្កាត់ទួលទំពូង 2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ